TV
Наша школа
Наша школа
Жизнь классов
Жизнь классов
Условия обучения
Условия обучения
Управление школой
Управление школой
Коллектив
Коллектив
Учебный процесс
Учебный процесс
Дополнительное образование
Дополнительное образование
Развитие личности
Развитие личности
Дошкольное отделение
Дошкольное отделение
Правила приема
Правила приема
Наши достижения
Наши достижения
Наши выпускники
Наши выпускники
Контакты
Контакты
 

 5-9 классы 

5 А
Понедельник
1русс. яз. (301)
2математика (204)
3элективы
4литература (301)
5техн (23) ↔ техн (11)
6техн (23) ↔ техн (11)
7
Вторник
1история (110)
2ИЗО (112)
3обществознание (110)
4математика (204)
5русс. яз. (301)
6физ-ра (спортзал)
7
Среда
1англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
2математика (204)
3русс. яз. (301)
4физ-ра (спортзал)
5история (110)
6литература (301)
7
Четверг
1русс. яз. (301)
2англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
3музыка (22)
4математика (204)
5физ-ра (спортзал)
6
7
Пятница
1география (303)
2русс. яз. (301)
3англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
4математика (204)
5литература (301)
6биология (304)
7
5 Б
Понедельник
1математика (204)
2русс. яз. (105)
3элективы
4музыка (22)
5история (110)
6
7
Вторник
1русс. яз. (105)
2математика (204)
3техн (23) ↔ техн (11)
4техн (23) ↔ техн (11)
5физ-ра (спортзал)
6биология (304)
7
Среда
1математика (204)
2география (303)
3русс. яз. (105)
4англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
5физ-ра (спортзал)
6литература (105)
7
Четверг
1математика (204)
2ИЗО (112)
3русс. яз. (105)
4история (110)
5литература (105)
6англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
7
Пятница
1англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
2русс. яз. (105)
3математика (204)
4литература (105)
5физ-ра (спортзал)
6обществознание (110)
7
5 В
Понедельник
1англ. яз. (409) ↔ техн (23)
2англ. яз. (409) ↔ техн (23)
3элективы
4математика (204)
5русс. яз. (401)
6физ-ра (спортзал)
7
Вторник
1математика (204)
2физ-ра (спортзал)
3русс. яз. (401)
4ИЗО (112)
5литература (401)
6англ. яз. (409)
7
Среда
1музыка (22)
2история (110)
3математика (204)
4русс. яз. (401)
5литература (401)
6обществознание (110)
7
Четверг
1география (303)
2физ-ра (спортзал)
3математика (204)
4русс. яз. (401)
5биология (304)
6англ. яз. (409)
7
Пятница
1англ. яз. (409) ↔ техн (11)
2англ. яз. (409) ↔ техн (11)
3история (110)
4русс. яз. (401)
5математика (204)
6литература (401)
7


5 Г
Понедельник
1история (110)
2русс. яз. (310)
3элективы
4литература (310)
5математика (204)
6англ. яз. (114) ↔ англ. яз. (115)
7
Вторник
1русс. яз. (310)
2музыка (22)
3математика (204)
4география (303)
5техн (23) ↔ техн (11)
6техн (23) ↔ техн (11)
7
Среда
1физ-ра (спортзал)
2русс. яз. (310)
3англ. яз. (114) ↔ англ. яз. (115)
4математика (204)
5биология (304)
6
7
Четверг
1физ-ра (спортзал)
2русс. яз. (310)
3англ. яз. (114) ↔ англ. яз. (115)
4ИЗО (112)
5литература (310)
6математика (204)
7
Пятница
1история (110)
2математика (204)
3русс. яз. (310)
4обществознание (110)
5литература (310)
6физ-ра (спортзал)
7
6 А
Понедельник
1литература (309)
2англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (206)
3русс. яз. (402)
4математика (202)
5физ-ра (спортзал)
6история (104)
7
Вторник
1русс. яз. (402)
2элективы
3математика (202)
4физ-ра (спортзал)
5ИЗО (112)
6англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (206)
7
Среда
1математика (202)
2русс. яз. (402)
3техн (23) ↔ техн (11)
4техн (23) ↔ техн (11)
5история (104)
6литература (309)
7
Четверг
1музыка (22)
2англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (206)
3русс. яз. (402)
4математика (202)
5биология (410)
6русс. яз. (402)
7
Пятница
1обществознание (104)
2русс. яз. (402)
3физ-ра (спортзал)
4математика (202)
5литература (309)
6география (305)
7
6 Б
Понедельник
1математика (205)
2география (305)
3физ-ра (спортзал)
4русс. яз. (402)
5англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
6биология (410)
7
Вторник
1англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
2элективы
3математика (205)
4русс. яз. (402)
5литература (402)
6история (104)
7
Среда
1история (104)
2музыка (22)
3литература (402)
4русс. яз. (402)
5математика (205)
6физ-ра (спортзал)
7
Четверг
1ИЗО (112)
2русс. яз. (402)
3англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
4литература (402)
5математика (205)
6физ-ра (спортзал)
7
Пятница
1русс. яз. (402)
2обществознание (104)
3математика (205)
4русс. яз. (402)
5техн (23) ↔ техн (11)
6техн (23) ↔ техн (11)
7


6 В
Понедельник
1история (104)
2физ-ра (спортзал)
3литература (310)
4русс. яз. (309)
5музыка (22)
6математика (202)
7
Вторник
1физ-ра (спортзал)
2элективы
3русс. яз. (309)
4англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
5математика (202)
6литература (310)
7
Среда
1англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
2биология (410)
3математика (202)
4русс. яз. (309)
5техн (23) ↔ техн (11)
6техн (23) ↔ техн (11)
7
Четверг
1русс. яз. (309)
2математика (202)
3русс. яз. (309)
4география (305)
5история (104)
6литература (310)
7
Пятница
1русс. яз. (309)
2физ-ра (спортзал)
3ИЗО (112)
4англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
5математика (202)
6обществознание (104)
7
6 Г
Понедельник
1русс. яз. (310)
2англ. яз. (406) ↔ англ. яз. (114)
3музыка (22)
4физ-ра (спортзал)
5математика (202)
6литература (310)
7
Вторник
1математика (202)
2элективы
3история (104)
4русс. яз. (310)
5география (305)
6англ. яз. (406) ↔ англ. яз. (114)
7
Среда
1русс. яз. (310)
2физ-ра (спортзал)
3литература (310)
4математика (202)
5русс. яз. (310)
6биология (410)
7
Четверг
1техн (23) ↔ техн (11)
2техн (23) ↔ техн (11)
3математика (202)
4русс. яз. (310)
5англ. яз. (406) ↔ англ. яз. (114)
6история (104)
7
Пятница
1физ-ра (спортзал)
2русс. яз. (310)
3математика (202)
4обществознание (104)
5ИЗО (112)
6литература (310)
7
6 Д
Понедельник
1математика (202)
2литература (403)
3физ-ра (спортзал)
4история (104)
5англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
6русс. яз. (301)
7
Вторник
1русс. яз. (301)
2элективы
3англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
4математика (202)
5литература (403)
6физ-ра (спортзал)
7
Среда
1русс. яз. (301)
2математика (202)
3музыка (22)
4русс. яз. (301)
5ИЗО (112)
6география (305)
7
Четверг
1математика (202)
2биология (410)
3история (104)
4англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
5русс. яз. (301)
6физ-ра (спортзал)
7
Пятница
1русс. яз. (301)
2математика (202)
3техн (23) ↔ техн (11)
4техн (23) ↔ техн (11)
5обществознание (104)
6литература (403)
7


7 А
Понедельник
1история (109)
2русс. яз. (302)
3алгебра (210)
4техн (23) ↔ техн (11)
5литература (302)
6геометрия (210)
7география (303)
Вторник
1ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
2русс. яз. (302)
3алгебра (210)
4англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
5физика (313)
6биология (410)
7
Среда
1русс. яз. (302)
2англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
3физ-ра (25)
4алгебра (210)
5история (109)
6
7
Четверг
1физ-ра (25)
2алгебра (210)
3физика (313)
4русс. яз. (302)
5география (303)
6элективы
7
Пятница
1биология (410)
2геометрия (210)
3литература (302)
4обществознание (109)
5англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (114)
6физ-ра (25)
7
7 Б
Понедельник
1физ-ра (25)
2история (109)
3русс. яз. (311)
4литература (311)
5география (303)
6физика (313)
7биология (410)
Вторник
1техн (23) ↔ техн (11)
2англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
3алгебра (212)
4русс. яз. (311)
5физ-ра (25)
6геометрия (212)
7
Среда
1история (109)
2англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
3алгебра (212)
4русс. яз. (311)
5ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
6физика (313)
7
Четверг
1биология (410)
2русс. яз. (311)
3алгебра (212)
4англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
5литература (311)
6элективы
7
Пятница
1физ-ра (25)
2география (303)
3алгебра (212)
4геометрия (212)
5обществознание (109)
6
7
7 В
Понедельник
1русс. яз. (403)
2алгебра (210)
3биология (410)
4геометрия (210)
5физика (313)
6англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
7
Вторник
1история (109)
2алгебра (210)
3русс. яз. (403)
4физ-ра (25)
5география (303)
6литература (403)
7
Среда
1биология (410)
2техн (23) ↔ техн (11)
3физика (313)
4русс. яз. (403)
5алгебра (210)
6химия (введение) (412)
7
Четверг
1англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
2история (109)
3физ-ра (25)
4алгебра (210)
5русс. яз. (403)
6элективы
7география (303)
Пятница
1ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
2физ-ра (25)
3англ. яз. (206) ↔ англ. яз. (409)
4литература (403)
5геометрия (210)
6обществознание (109)
7


7 Г
Понедельник
1алгебра (210)
2физ-ра (25)
3физика (313)
4ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
5русс. яз. (403)
6история (109)
7
Вторник
1англ. яз. (114) ↔ англ. яз. (213)
2физ-ра (25)
3география (304)
4алгебра (210)
5геометрия (210)
6обществознание (109)
7
Среда
1алгебра (210)
2русс. яз. (403)
3география (304)
4биология (410)
5англ. яз. (114) ↔ англ. яз. (213)
6литература (403)
7
Четверг
1история (109)
2физ-ра (25)
3русс. яз. (403)
4техн (23) ↔ техн (11)
5алгебра (210)
6элективы
7
Пятница
1русс. яз. (403)
2англ. яз. (114) ↔ англ. яз. (213)
3физика (313)
4геометрия (210)
5литература (403)
6биология (410)
7
7 Д
Понедельник
1биология (410)
2англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (405)
3физ-ра (25)
4русс. яз. (302)
5алгебра (210)
6литература (302)
7
Вторник
1алгебра (210)
2история (109)
3физ-ра (25)
4англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (405)
5обществознание (109)
6русс. яз. (302)
7
Среда
1физ-ра (25)
2русс. яз. (302)
3алгебра (210)
4география (304)
5физика (313)
6геометрия (210)
7биология (410)
Четверг
1алгебра (210)
2русс. яз. (302)
3англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (405)
4история (109)
5техн (23) ↔ техн (11)
6элективы
7
Пятница
1геометрия (210)
2литература (302)
3ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
4физика (313)
5география (304)
6
7
8 А
Понедельник
1алгебра (201)
2геометрия (201)
3история (205)
4химия (408)
5биология (410)
6англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (405)
7литература (311)
Вторник
1русс. яз. (311)
2англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (405)
3физ-ра (спортзал)
4физика (312)
5обществознание (103)
6
7
Среда
1история (205)
2русс. яз. (311)
3элективы
4алгебра (201)
5география (303)
6англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (405)
7физ-ра (спортзал)
Четверг
1русс. яз. (311)
2алгебра (201)
3биология (410)
4ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
5геометрия (201)
6химия (408)
7ОБЖ (25)
Пятница
1физика (312)
2алгебра (201)
3литература (311)
4география (303)
5физ-ра (спортзал)
6
7


8 В
Понедельник
1химия (408)
2русс. яз. (301)
3алгебра (205)
4физ-ра (спортзал)
5ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
6история (205)
7
Вторник
1алгебра (205)
2литература (301)
3физика (312)
4геометрия (205)
5биология (410)
6англ. яз. (405) ↔ англ. яз. (213)
7
Среда
1география (303)
2история (205)
3элективы
4англ. яз. (405) ↔ англ. яз. (213)
5русс. яз. (301)
6физ-ра (спортзал)
7
Четверг
1химия (408)
2русс. яз. (301)
3география (303)
4алгебра (205)
5ОБЖ (25)
6обществознание (205)
7физ-ра (спортзал)
Пятница
1алгебра (205)
2физика (312)
3англ. яз. (405) ↔ англ. яз. (213)
4геометрия (205)
5биология (410)
6литература (301)
7
8 Г
Понедельник
1англ. яз. (405) ↔ англ. яз. (404)
2ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
3химия (412)
4алгебра (205)
5история (104)
6обществознание (103)
7
Вторник
1русс. яз. (309)
2алгебра (205)
3биология (410)
4физ-ра (спортзал)
5геометрия (205)
6физика (312)
7география (303)
Среда
1русс. яз. (309)
2история (104)
3элективы
4литература (302)
5химия (412)
6алгебра (205)
7география (303)
Четверг
1физ-ра (спортзал)
2алгебра (205)
3физика (312)
4англ. яз. (405) ↔ англ. яз. (404)
5русс. яз. (309)
6
7
Пятница
1литература (302)
2геометрия (205)
3биология (410)
4англ. яз. (405) ↔ англ. яз. (404)
5ОБЖ (25)
6физ-ра (спортзал)
7
8 Д
Понедельник
1физика (312)
2история (104)
3русс. яз. (301)
4химия (412)
5алгебра (201)
6география (305)
7
Вторник
1физ-ра (спортзал)
2англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (406)
3ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
4русс. яз. (301)
5история (104)
6литература (301)
7биология (410)
Среда
1алгебра (201)
2физ-ра (спортзал)
3элективы
4физика (312)
5геометрия (201)
6англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (406)
7ОБЖ (25)
Четверг
1алгебра (201)
2англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (406)
3геометрия (201)
4русс. яз. (301)
5химия (412)
6обществознание (103)
7
Пятница
1физ-ра (спортзал)
2биология (410)
3алгебра (201)
4литература (301)
5география (305)
6
7


8 Е
Понедельник
1англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (206)
2биология (410)
3алг. (п) (203) ↔ алг. (п) (201)
4русс. яз. (п) (105) ↔ геометрия (201)
5геометрия (203) ↔ русс. яз. (п) (105)
6химия (408)
7история (205)
Вторник
1ОБЖ (25)
2физика (312)
3русс. яз. (п) (105) ↔ алг. (п) (201)
4ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
5физ-ра (спортзал)
6география (305)
7
Среда
1алг. (п) (203) ↔ русс. яз. (п) (105)
2русс. яз. (п) (105) ↔ алг. (п) (201)
3элективы
4литература (105)
5биология (410)
6англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (206)
7
Четверг
1история (205)
2алг. (п) (203) ↔ русс. яз. (п) (105)
3обществознание (205)
4геометрия (203) ↔ геометрия (201)
5физ-ра (спортзал)
6
7
Пятница
1алг. (п) (203) ↔ алг. (п) (201)
2англ. яз. (115) ↔ англ. яз. (206)
3литература (105)
4география (305)
5физика (312)
6химия (408)
7физ-ра (спортзал)
9 А
Понедельник
1ИКТ (208) ↔ ИКТ (209)
2химия (412)
3алг. (п) (211) ↔ русс. яз. (п) (403)
4русс. яз. (п) (403) ↔ алг. (п) (211)
5биология (304)
6литература (403)
7
Вторник
1литература (403)
2история (111)
3физика (313)
4география (305)
5физ-ра (Спортзал)
6обществознание (111)
7
Среда
1русс. яз. (403)
2ИКТ (208) ↔ ИКТ (209)
3алгебра (211)
4англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (206)
5геометрия (211)
6физ-ра (Спортзал)
7
Четверг
1алгебра (211)
2геометрия (211)
3география (305)
4физика (313)
5англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (206)
6история (111)
7элективы
Пятница
1биология (304)
2литература (403)
3алгебра (211)
4физ-ра (Спортзал)
5химия (412)
6англ. яз. (404) ↔ англ. яз. (206)
7
9 В
Понедельник
1литература (401)
2русс. яз. (401)
3физика (312)
4география (305)
5англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (405)
6история (111)
7
Вторник
1алг. (п) (201) ↔ русс. яз. (п) (401)
2русс. яз. (п) (401) ↔ алг. (п) (201)
3химия (412)
4физ-ра (Спортзал)
5история (111)
6алгебра (201)
7англ. яз. (405)
Среда
1ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
2англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (405)
3алгебра (201)
4физ-ра (Спортзал)
5география (305)
6геометрия (201)
7
Четверг
1обществознание (111)
2литература (401)
3биология (304)
4химия (412)
5англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (405)
6физ-ра (Спортзал)
7элективы
Пятница
1литература (401)
2биология (304)
3физика (312)
4алгебра (201)
5геометрия (201)
6ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
7


9 Г
Понедельник
1англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (406)
2русс. яз. (п) (309) ↔ алг. (п) (202)
3алг. (п) (202) ↔ русс. яз. (п) (309)
4биология (304)
5литература (309)
6физика (312)
7
Вторник
1история (111)
2физ-ра (спортзал)
3география (305)
4литература (309)
5ИКТ (208) ↔ ИКТ (209)
6алгебра (202)
7обществознание (111)
Среда
1физ-ра (спортзал)
2русс. яз. (309)
3химия (408)
4география (305)
5геометрия (202)
6физика (312)
7
Четверг
1ИКТ (208) ↔ ИКТ (209)
2литература (309)
3физ-ра (спортзал)
4англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (406)
5алгебра (202)
6геометрия (202)
7элективы
Пятница
1алгебра (202)
2химия (408)
3биология (304)
4англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (406)
5история (111)
6
7
9 Д
Понедельник
1русс. яз. (п) (402) ↔ алг. (п) (211)
2алг. (п) (211) ↔ русс. яз. (п) (402)
3обществознание (111)
4физика (313)
5химия (408)
6физ-ра (Спортзал)
7
Вторник
1алгебра (211)
2русс. яз. (402)
3история (111)
4физика (313)
5биология (304)
6литература (402)
7
Среда
1англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (404)
2алгебра (211)
3география (305)
4химия (408)
5физ-ра (Спортзал)
6литература (402)
7
Четверг
1англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (404)
2ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
3алгебра (211)
4биология (304)
5география (305)
6геометрия (211)
7элективы
Пятница
1англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (404)
2ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
3история (111)
4геометрия (211)
5литература (402)
6физ-ра (Спортзал)
7
9 Е
Понедельник
1химия (412)
2обществознание (111)
3география (305)
4англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (206)
5русс. яз. (п) (402) ↔ алг. (п) (211)
6алг. (п) (211) ↔ русс. яз. (п) (402)
7
Вторник
1физика (312)
2алгебра (211)
3литература (402)
4история (111)
5англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (206)
6ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
7
Среда
1алгебра (211)
2география (305)
3физ-ра (спортзал)
4ИКТ (209) ↔ ИКТ (208)
5русс. яз. (402)
6биология (304)
7
Четверг
1литература (402)
2физ-ра (спортзал)
3химия (412)
4история (111)
5геометрия (211)
6физика (312)
7элективы
Пятница
1алгебра (211)
2геометрия (211)
3физ-ра (спортзал)
4биология (304)
5англ. яз. (213) ↔ англ. яз. (206)
6литература (402)
7
Календарь ближайших событий


  • 20 июня - ЕГЭ по литературе (11 «А», 11 «Б»)

  • 20 июня - ЕГЭ по физике (11 «А»)

  • 23 июня - Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании (11)

  • 25 июня - ОГЭ по географии (9 «Г»)

  • Информационно-творческий сайт школы 2001. Если Вам нужна официальная информация, перейдите на официальный сайт.